Afschrijven 2023

Versneld afschrijven in 2023

In 2023 kunnen ondernemers weer versneld afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. De voorwaarden van deze regeling zijn onlangs gepubliceerd.

MKB stimuleren. Het kabinet wil investeringen door MKB’ers stimuleren en daarom is de regeling om versneld af te schrijven weer in het leven geroepen. Het gaat om een hernieuwde openstelling van de regeling die in eerdere jaren al van toepassing was. 

Investering in 2023. Deze regeling geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting, maar geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die in 2023 zijn aangeschaft. De onderneming moet dus in het kalenderjaar 2023 verplichtingen zijn aangegaan voor de aanschaf of voortbrengingskosten maken. Let op.  Daarnaast moet men het aangeschafte bedrijfsmiddel voor 1 januari 2026 in gebruik nemen. 

Uitzonderingen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor deze regeling. Zo zijn gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur aan derden uitgezonderd. 

50% afschrijven. Als er aan de voorwaarden wordt voldaan, kan er eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig worden afgeschreven. Dit betekent dat maximaal 50% van de investering direct ten laste van de fiscale winst mag worden gebracht. De resterende 50% moet regulier worden afgeschreven. Door de afschrijving van 50% in 2023 te doen, betaalt u in 2023 minder belasting. Deze verschuift naar de volgende jaren. In deze jaren kunt u immers minder afschrijvingskosten aftrekken. 

Voorbeeld.Theo investeert in een machine van € 50.000 met een restwaarde van € 5.000. De afschrijving vindt doorgaans plaats in tien jaar, dus € 4.500 (€ 50.000 -/- € 5.000 / 10) per jaar. Doordat Theo versneld mag afschrijven, kan hij in 2023 ineens maximaal € 22.500 (€ 45.000 x 50%) afschrijven + de jaarlijkse afschrijving van € 2.250 (€ 45.000 x 50% / 10). 

Ondernemers kunnen in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen eenmalig tot 50% versneld afschrijven. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op. Deze regeling geldt niet voor gebouwen.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.