Belasting

Als terugbetalen van de corona- en belastingschulden (even) niet lukt …

Per 1 oktober 2022 moeten ondernemingen hun coronabelastingschulden terugbetalen. Daarnaast zijn er ook veel ondernemingen die een belastingschuld of te veel ontvangen NOW of TVL moeten terugbetalen. Wat te doen als dat (even) niet lukt?

Coronahulpmaatregelen

In 2020, 2021 en 2022 hebben veel ondernemingen gebruikgemaakt van coronasteunmaatregelen. Inmiddels zijn al deze steunmaatregelen afgelopen. Als uw bedrijf gebruikt heeft gemaakt van een van deze regelingen, dan dient u met het hiernavolgende rekening te houden.

  • De uitgestelde belastingbetalingen die u tijdens de coronaperiode heeft opgebouwd, dient u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden terug te betalen. Sneller mag ook.
  • Voor de NOW geldt dat uw onderneming een verzoek voor een definitieve afrekening moet indienen. Als uit de beschikking die het UWV vervolgens afgeeft, blijkt dat u een of meerdere bedragen dient terug te betalen, dan dient u dat in één keer te doen. 
  • Voor de TVL geldt ook dat uw bedrijf een verzoek om definitieve afrekening moet indienen. Als uit de beschikking die RVO.nl afgeeft blijkt dat u een of meerdere bedragen dient terug te betalen, dan dient u dat in één keer te doen. 

Belastingdienst. Als terugbetalen moeilijk wordt, dan kent de Belastingdienst deze regelingen: 

  1. u kunt voor het terugbetalen van de coronabelastingschulden op ieder moment een verzoek voor een betaalpauze van één of twee kwartalen doen. Na inwilliging van uw verzoek ontvangt u een overzicht van het nieuwe te betalen maandbedrag na afloop van de betaalpauze;
  2. u kunt de Belastingdienst verzoeken om de aflostermijn te verlengen van 60 naar 84  maanden. Dit kan alleen als de totaal terug te betalen schuld hoger is dan € 10.000 en uw onderneming in de kern financieel gezond en levensvatbaar is. Is het totale bedrag van de belastingschuld hoger dan € 50.000, dan heeft u ook een zogenaamde ‘derdenverklaring’ van een accountant, belastingadviseur of administratiekantoor nodig. 

Soepel beleid tot 30.09.2023. Tot 30 september 2023 hanteert de Belastingdienst een soepel beleid als het gaat om het akkoord gaan met schuldsaneringsverzoeken. 

NOW. Lukt het terugbetalen van de NOW niet in één keer, dan kunt u online via de website van het UWV een verzoek doen voor een terugbetaling in maximaal 60 maanden. 

TVL. Lukt het terugbetalen van de TVL niet in één keer, dan kunt RVO.nl verzoeken om terugbetaling in zes, twaalf, 18 of 24 maanden toe te staan. 

En als dit geen soelaas biedt?

Als blijkt dat de hiervoor genoemde soepelere betalingstermijnen geen soelaas bieden, dan kunt u een verzoek indienen voor een (gedeeltelijke) schuldsanering. Voorwaarde is wel dat uw onderneming na de schuldsanering weer aantoonbaar levensvatbaar moet zijn. Daarnaast dient u het bedrag dat u alsnog dient te betalen, in maximaal twaalf maanden te voldoen. Daarbij geldt dat het UWV en RVO.nl het beleid van de Belastingdienst volgen, dus als de Belastingdienst met betaling van 40% van de oorspronkelijke schuld akkoord gaat, dan gaan het UWV en RVO.nl dat in principe ook.

Laat het niet op zijn beloop. Niets doen terwijl u nu al weet dat u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling. Onderneem dus tijdig actie. 

Als u ziet dat u nu of binnen afzienbare termijn niet aan uw coronabetalingsverplichtingen kunt voldoen, onderneem dan direct actie. Als u te lang wacht, kan u dat weleens duur komen te staan. Maak ook gebruik van het soepelere beleid van de Belastingdienst dat geldt tot 30 september 2023.