Belastingschuld

Betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel?

Heeft u moeite de betalingsregeling van uw belastingschuld via bijzonder uitstel vol te houden, dan komt de overheid u tegemoet. Wat is er dan mogelijk?

Ondernemers die moeite hebben om de termijnbedragen van de betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel te betalen, kunnen aan de Belastingdienst vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Wat is er mogelijk?

Eenmalige betaalpauze

U kunt vragen of u een eenmalige betaalpauze van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen mag nemen. Hiervoor gelden de hiernavolgende voorwaarden.

  • Vanaf 1 april 2022 heeft u steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen of u heeft hiervoor uitstel van betaling gekregen.
  • U stuurt een motivatiebrief naar de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen) waarin u aangeeft waarom u tijdelijk aflossingsproblemen verwacht, bijv. door de hoge energierekening.

Gevolgen betaalpauze. Een betaalpauze heeft tot gevolg dat de termijnbedragen hoger worden (de einddatum blijft immers 1 oktober 2027) en dat u meer invorderingsrente verschuldigd bent. 

Van maand- naar kwartaalbetaling

U kunt vragen of u per kwartaal mag betalen. Hiervoor gelden de hiernavolgende voorwaarden.

  • Vanaf 1 april 2022 heeft u steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen of u heeft hiervoor uitstel van betaling gekregen.
  • U stuurt een motivatiebrief naar de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen) waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen? Betaling per kwartaal heeft tot gevolg dat de termijnbedragen hoger worden en dat u meer invorderingsrente verschuldigd bent. De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin u het verzoek heeft ingediend. Let op. De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027. 

Betalingsregeling verlengen

U kunt vragen of u in plaats van vijf jaar, maximaal zeven jaar mag doen over het betalen van uw belastingschuld. U moet dan wel aan de hiernavolgende voorwaarden voldoen.

  • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel bedraagt € 10.000 of meer.
  • Vanaf 1 april 2022 heeft u steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen of u heeft hiervoor uitstel van betaling gekregen.
  • U mag geen openstaande belastingschuld hebben die op of voor 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering (aanmaning) is opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. 
  • U stuurt een motivatiebrief naar de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen) waarin u aangeeft waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. U dient daarbij aannemelijk te maken dat u uw belastingschuld niet binnen vijf jaar, maar wel binnen zeven jaar kunt aflossen.
  • U stuurt een liquiditeitsprognose voor de komende twee jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek, waaruit blijkt dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
  • Is de belastingschuld door het bijzonder uitstel hoger dan € 50.000, dan moet u ook de jaarstukken van de laatste drie kalenderjaren meesturen en een verklaring van een derde deskundige dat uw zaak levensvatbaar is.

Gevolgen? Verlenging van de betalingsregeling heeft tot gevolg dat de termijnbedragen lager worden en dat u meer invorderingsrente verschuldigd bent. De einddatum van de betalingsregeling wordt daarentegen 1 oktober 2029. 

Een betaalpauze, kwartaalbetaling in plaats van maandbetaling en de betalingsregeling verlengen van vijf naar zeven jaar kunnen u adem geven. Let wel op de voorwaarden en de gevolgen die iedere versoepeling met zich meebrengt.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.