Btw op de balans, wat te doen?

BV’s die btw-aangiften moeten indienen, hebben bijna altijd een btw-bedrag op de balans staan, als vordering of schuld. Wat moet u hier verder mee doen?

Btw-balanspost. De btw-balanspost kan bestaan uit:

  • de btw-aangifte over het vierde kwartaal of de maand december. Deze aangifte wordt immers pas na afloop van het jaar ingediend;
  • de suppletieaangifte btw over het betreffende of een vorig boekjaar, die volgt uit de samenstelling van de jaarrekening;
  • te vorderen btw uit andere EU-landen. Deze wordt immers meestal pas na afloop van het jaar teruggevraagd;
  • te betalen (of te vorderen) btw over een maand of kwartaal waar al wel aangifte voor is gedaan, maar de btw nog niet is betaald of terugontvangen.

Verplicht corrigeren. U bent wettelijk verplicht om een suppletieaangifte btw in te dienen zodra u constateert dat u te weinig of te veel btw heeft afgedragen (of teruggevraagd). Daarmee doet u eigenlijk als het ware opnieuw btw-aangifte voor een bepaalde periode (een aangifteperiode of een heel jaar). U geeft in deze aangifte ook aan hoeveel btw u over deze periode al heeft aangegeven in de eerdere aangifte, zodat u onderaan de streep ziet wat u nog moet betalen of terugvragen. Tip 1. U kunt een suppletieaangifte gewoon digitaal indienen, net als uw reguliere btw-aangiften. Tip 2. Als u al weet dat er nog btw-correcties moeten worden gemaakt, wacht dan niet af tot uw boekhouder of uw accountant uw jaarrekening gaat samenstellen, maar dien direct een suppletieaangifte in. U loopt dan niet het risico dat u een boete krijgt.

Boete. Als u weet dat u te veel of te weinig btw heeft betaald, moet u dus een suppletieaangifte doen. Als u dat vervolgens niet doet, kan de Belastingdienst u een boete opleggen. Let op. Als u opzettelijk geen suppletieaangifte doet, kan deze boete oplopen tot 100% van het btw-bedrag dat u moest corrigeren.

Kleine correcties. Als de correctie minder dan € 1.000,- te betalen of terug te vragen btw is, hoeft u geen aparte suppletieaangifte te doen. U mag in dat geval de correctie in de eerstvolgende btw-aangifte opnemen.

Correcties tot € 1.000,- verwerkt u in de eerstvolgende btw-aangifte en voor hogere bedragen dient u bij voorkeur al meteen een suppletieaangifte in.

Bron: Tips & Advies Belastingen