De hypotheek met de lage rente meeverhuizen

De hypotheek met de lage rente meeverhuizen

Nu de rente flink aan het stijgen is, wordt het steeds aantrekkelijker om de rente van de oude hypotheek mee te verhuizen als er een nieuwe woning wordt gekocht. Kan dat altijd en hoe dit aan te pakken?

Wat kan er en hoe werkt het?

Nieuwe financiering is nieuwe rente. Bij de aankoop van een nieuwe woning sluit de koper doorgaans een hypotheek af op deze woning. De koper krijgt dan de hypotheekrente aangeboden zoals deze op dat moment in de markt geldt. 

‘Oude’ rente meenemen. Veel mensen hebben in het verleden een hypotheeklening afgesloten en de rente voor een langere periode vastgezet. Tip.  Het meenemen van deze rente is vooral interessant als de rente van deze hypotheek lager is dan de rente die voor de nieuwe hypotheken wordt aangeboden. 

Opnieuw beoordelen 

Alleen de rente meenemen. Vaak wordt er gedacht dat het ‘meenemen’ van de hypotheek betekent dat deze lening niet opnieuw beoordeeld wordt. Dit is echter niet het geval. Het ‘meenemen’ van de hypotheek is een term die vaak gebruikt wordt, maar eigenlijk niet juist is. Het enige wat meegenomen kan worden, is de hypotheekrente, mits dit ook zo vastgelegd is in de hypotheekvoorwaarden van de hypotheek. 

Verhuis- of meeneemregeling. In de hypotheekvoorwaarden wordt deze regeling vaak de verhuis- of meeneemregeling genoemd. De woningeigenaar sluit dan een nieuwe hypotheek af met de rente van de oude hypotheek. 

De gangbare voorwaarden

De meeste verhuisregelingen hebben de hiernavolgende voorwaarden.

  • Het rentepercentage kan meeverhuizen voor het restant van de hoofdsom tot de einddatum van het huidige (oude) rentecontract. 
  • Voor een extra leenbedrag geldt de actuele rente van dat moment.
  • Het bij te lenen bedrag moet bij dezelfde hypotheekverstrekker afgesloten worden als de hypotheek waarvan de rente meeverhuist. 
  • Een huidige hypotheek valt in een bepaalde risicoklasse (de verhouding van de waarde van de woning ten opzichte van de hoogte van de hypotheek). Hierbij geldt: hoe hoger deze risicoklasse, hoe hoger de hypotheekrente. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek kijkt de hypotheekverstrekker altijd naar de verhouding tussen de waarde van de nieuwe woning en het hypotheekbedrag. Hierdoor kan de tariefklasse en dus het rentepercentage van de bestaande hypotheek wijzigen. Dat kan een groot verschil maken als de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vervalt. 
  • Als iemand eerst zijn oude woning verkoopt en overdraagt aan de nieuwe eigenaren en daarna pas een nieuwe woning koopt, kan de rente worden meeverhuisd als er niet meer dan zes maanden zit tussen het aflossen van de oude hypotheek en het afsluiten van de nieuwe hypotheek. Let op.  Soms kan de rente niet worden meeverhuisd als de oude hypotheek eenmaal is afgelost. Een gewaarschuwd mens telt daarbij voor twee. 
  • Koopt uw cliënt eerst een nieuwe woning en lost hij later pas bij verkoop van de oude woning zijn oude hypotheek af, dan is het bij de meeste hypotheekverstrekkers mogelijk om de rente mee te verhuizen.

Kijk goed in de hypotheekvoorwaarden wat er mogelijk is en aan welke voorwaarden uw cliënt moet voldoen om de rente mee te kunnen verhuizen. Als uw cliënt een bedrag bijleent, laat dan door een adviseur een vergelijking maken tussen een hypotheek tegen een volledige nieuwe rente en het meeverhuizen van de rente.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.