Eigen woning

Fiscaal verschil bouw- en verbouwdepot

Als u een nieuwbouwwoning koopt of een bestaande woning gaat verbouwen, wordt er vaak gewerkt met een bouw- of verbouwdepot. Wat is het fiscaal verschil? 

Bouwdepot. Bij een nieuwbouwwoning wordt er vaak gewerkt met een bouwdepot. U stort er de koopsom in en betaalt hiermee in etappes de rekeningen van de aannemer. Als u het tegoed nog niet gebruikt heeft, ontvangt u meestal een rente die (nagenoeg) gelijk is aan de verschuldigde rente. De Belastingdienst (KG:051:2024:2) heeft aangegeven dat de schuld en het bouwdepot onder voorwaarden maximaal twee jaar allebei in box 1 vallen. De belangrijkste voorwaarde is dat u de ontvangen en betaalde rente saldeert. Alleen als de betaalde rente meer bedraagt dan de ontvangen rente, is er sprake van aftrekbare hypotheekrente. U moet natuurlijk aan de overige voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente voldoen. 

Verbouwdepot. Ook bij verbouwingen wordt er vaak met een dergelijk depot gewerkt. De Belastingdienst heeft aangegeven dat u dan niet hoeft te salderen, mits er sprake is van verbouwing van een bestaande woning. Salderen hoeft niet gedurende een half jaar. De af te trekken rente staat gedurende deze periode dus los van de ontvangen rente. Pas na een half jaar moet u wel salderen tot uiterlijk twee jaar na het afsluiten van de lening. U heeft dan dus minder renteaftrek. Na deze twee jaar gaat de lening over naar box 3. 

Houd het fiscale verschil tussen een bouwdepot en verbouwdepot in de gaten, want alleen dan profiteert u maximaal van de aftrek van hypotheekrente. Het belangrijkste is dat u bij een verbouwdepot de rentes maximaal een half jaar niet hoeft te salderen.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.