Gebruikelijk loon blijkbaar toch niet zo gewoon …

Gebruikelijk loon blijkbaar toch niet zo gewoon …

De gebruikelijkloonregeling is onder andere ingevoerd om te zorgen dat mensen met enige invloed zichzelf niet tekortdoen qua salaris. 

De oorsprong Jaren geleden is de gebruikelijkloonregeling ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen met enige invloed (lees: ab-houders van een BV) zichzelf niet tekortdoen qua salaris. De ouderen onder ons weten het vast nog wel: menig directeur gaf zichzelf geen of erg weinig salaris en had daardoor recht op diverse faciliteiten, zoals een ziekenfondsverzekering en huursubsidie. Men kwam niet om van de honger, omdat de aandelen in de BV steeds meer waard werden en de BV best wel scheutig was met het verstrekken van een lening aan haar aandeelhouder. 

Gebruikelijk salaris

Toch komt menig aandeelhouder (of de Belastingdienst, het is maar hoe men het bekijkt) ondanks deze regeling toch nog tekort. De rechter mocht onlangs bijv. nog uitspraken doen over een directeur die afzag van salaris, omdat zijn BV verlies leed en over een directeur die te weinig salaris ontving, omdat hij niet het hele jaar kon besteden aan zijn werkzaamheden. De eerste directeur kreeg nul op het rekest, omdat hij het verlies zelf veroorzaakt had door een hoge voorziening op zijn balans op te nemen (ecli:nl:gharl:2021:2188) . De tweede kreeg grofweg nul op het rekest, omdat het op zich niet uitmaakt wanneer en waar je werkt (ecli:nl:rbnho:2021:2251) . Achteraf zijn dit soort nare verrassingen niet meer te voorkomen. Hoog tijd dus om de regels nog even van wat stof te ontdoen. 

Wettelijke omschrijving

Volgens de huidige wettekst (art. 12a wet lb) moet men een gebruikelijk loon ontvangen als men werkzaamheden verricht voor een BV waarin men een aanmerkelijk belang heeft. En tja, men heeft natuurlijk niet alleen een aanmerkelijk belang in een BV waarvan men zelf minimaal 5% van de aandelen bezit. Ook de aandelen van de fiscaal partner tellen bijv. mee, dus houd deze ook in de gaten qua gebruikelijk loon. 

Het tweede begrip dat in dit wetsartikel wordt genoemd, is het verrichten van werkzaamheden. Hier komt men al snel aan, omdat het bijwerken van de administratie ook al onder het verrichten van werkzaamheden valt. En let wel: voor elke eigen BV waarvoor men werkzaamheden verricht, geldt de gebruikelijkloonregeling, niet alleen voor de werkmaatschappij. Een kleine troost: ook voor de ab-houder bestaat de dag maar uit 24 uren. Heeft men bijv. drie BV’s waarvoor men werkzaamheden verricht, dan is het niet logisch dat men drie keer op fulltimebasis wordt uitbetaald, toch?

Hoogte gebruikelijk loon Is de gebruikelijkloonregeling op grond van het bovenstaande van toepassing, dan is er natuurlijk nog de vraag hoe hoog dit gebruikelijk loon moet zijn. Op basis van de wettekst 2021 is dit het hoogste(!) van de hiernavolgende drie bedragen. 

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Men moet dan rekening houden met het salaris dat iemand anders verdient in een baan die het meest op de werkzaamheden van de ab-houder lijkt. Voor het inboeken van drie bankafschriften valt het dus wel mee. Vroeger stond hier overigens ‘soortgelijke werkzaamheden’, maar dan was het lastig om het gebruikelijk loon te bepalen als het niet gebruikelijk is om soortgelijke werkzaamheden in dienstbetrekking te verrichten. De werkzaamheden van een orthodontist zijn bijv. niet ‘soortgelijk’ aan die van een tandarts, maar wel ‘meest vergelijkbaar’. Verdient iemand in een meest vergelijkbare fulltimebaan bijv. € 100.000, dan komt men hier op een bedrag van € 75.000.
  2. Het hoogste loon van werknemers in het concern van de ab-houder. Betaalt de ab-houder een van de andere werknemers bijv. € 80.000 op fulltimebasis, dan is het resultaat van dit lid € 80.000. Een uitzondering geldt voor werknemers die specialistisch werk doen dat de ab-houder zelf niet zou kunnen doen, bijv. een data-analyticus.
  3. € 47.000. Dit is een vast bedrag, wederom op fulltimebasis.

Kortom: mocht men in het hiervoor gegeven voorbeeld het gebruikelijk loon moeten bepalen, dan zou dat op fulltimebasis minimaal € 80.000 moeten bedragen.

bz-advies 

Dat het financieel slecht gaat met het bedrijf, is op zich geen reden om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Een ‘normale’ werknemer zou hier ook geen genoegen mee nemen. In zo’n geval is vooroverleg met de Belastingdienst aan te bevelen, tenzij men onder de – hier niet behandelde – coronategemoetkoming valt. Zonder vooroverleg kan men tegen vervelende verrassingen aanlopen.

Wil men afwijken van het voorgeschreven gebruikelijk loon, dan is vooroverleg met de fiscus raadzaam. 

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over de gebruikelijkeloonregeling? Neem dan contact met ons op.