Haal pas na de jaarwisseling geld uit uw onderneming

Haal pas na de jaarwisseling geld uit uw onderneming

Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari. Heeft u een onderneming of bent u dga, dan kunt u deze heffing goeddeels voorkomen. Wat zijn de voorwaarden en hoe dit u dat?

Privévermogen per 31 december belast

Als u privévermogen bezit, wordt dit belast in box 3. Dat gaat op basis van een verondersteld rendement. Hoeveel rendement u werkelijk maakt, is dus niet van belang. Hoeveel belasting u betaalt, hangt tegenwoordig af van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de te betalen belasting. De peildatum hiervoor is 1 januari. Daarom kunt u uw vermogen beter voor deze datum overbrengen naar uw bedrijf of in uw bedrijf laten als het zich hier al bevindt. Kortom: het is dus verstandig de opname van liquiditeiten uit uw bedrijf goed te plannen. Hoe doet u dit?

Keer niet te veel winst uit. Drijft u uw horecabedrijf als ondernemer in de inkomstenbelasting, zorg dan dat u niet te veel van uw winst aan uw onderneming onttrekt. Onttrek hetgeen u nodig heeft zo mogelijk na 1 januari. Winst die in uw onderneming blijft, bijv. op de bank- of spaarrekening van uw bedrijf, telt namelijk niet mee in box 3. U mag overigens niet ongelimiteerd vermogen in uw bedrijf laten, maar u mag wel een flinke buffer opbouwen voor bijv. toekomstige uitgaven, uw pensioen en reserves voor als het eens een jaar wat minder gaat. Hoeveel vermogen u in uw bedrijf mag laten, hangt daarom af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals de vraag hoeveel u nodig heeft voor toekomstige investeringen. 

Keer niet te veel dividend uit. Zit uw horecabedrijf in een BV, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Keer dus niet te veel dividend uit als u dit toch niet direct nodig heeft. Dividend uitkeren na 1 januari is sowieso ook een optie. U mag in principe net zoveel kapitaal in uw BV laten als u zelf wilt. Bovendien is het natuurlijk nuttig ook in de BV een reserve achter de hand te houden. 

Stort geld vanuit privé. Bezit u privé al het nodige vermogen, dan kunt u dit ook overbrengen naar uw bedrijf, zowel in de inkomstenbelasting als wanneer u een BV bezit. Let op. Bij de BV is het wel van belang om aan een wat langere termijn te denken, want als u het geld weer uit de BV wilt halen, is er een notaris vereist en daar zitten dus kosten aan vast. 

Pas op voor boxhoppen! 

Pas op voor de antimisbruikmaatregelen tegen boxhoppen. Vermogen dat voor 1 januari vanuit box 3 naar uw onderneming of BV wordt overgebracht en dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, rekent de fiscus toe aan beide boxen. Dubbel belasting betalen, is het gevolg. Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, geldt dit niet op voorwaarde dat u zakelijke motieven kunt bewijzen.

Wat kunt u hiermee?

Heeft u veel vermogen in box 3, dan wordt dit fors belast. Daarom is het vaak verstandig om voor 1 januari niet meer liquiditeiten uit uw bedrijf op te nemen dan u op korte termijn nodig heeft. Het scheelt u namelijk de belastingheffing in box 3 over dit vermogen. Hoeveel dit is, hangt af van de omvang van uw vermogen. Bij een belastbaar vermogen, dus na toepassing van het vrijgestelde vermogen, tussen € 100.000 en € 1 miljoen bedraagt de belastingheffing 1,35% van het vermogen. Ligt uw vermogen boven € 1 miljoen, dan bedraagt de belastingheffing zelfs 1,71% van het vermogen. Op iedere € 10.000 die u dus pas na 1 januari aan uw onderneming onttrekt, bespaart u dus € 135 tot € 171 aan belasting in box 3. Daar kunt u met kerst best lekker van eten …

Plan de opname van liquiditeiten uit uw bedrijf, want alles wat u voor 1 januari naar privé haalt, is belast in box 3. Pas wel op voor boxhoppen, want u kunt liquiditeiten niet ongelimiteerd van en naar uw bedrijf verplaatsen.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.