Let op de factuureisen

Aftrek voorbelasting.
Voor de btw is het van groot belang dat de inkoopfacturen die u van uw leveranciers ontvangt, voldoen aan de ‘factuureisen’. Zo niet, dan kunt u in principe de btw niet in aftrek brengen op uw btw-aangifte.

Tip. Uit rechtspraak blijkt dat kleine gebreken op een inkoopfactuur niet direct fataal zijn voor de aftrek van voorbelasting.

Op http://www.belastingdienst.nl kun je een checklist “Factuureisen btw” vinden.

Alleen postbusadres op factuur.
In een recente zaak voor het Europese Hof van Justitie, 15.11.2017 (EU:C:2017:867) , die de Duitse Belastingdienst had aangespannen, heeft de Europese rechter beslist dat de vermelding van enkel een postbusnummer op de inkoopfactuur in plaats van het vermelden van het volledige adres waar de ondernemer is gevestigd, niet voldoende is voor het weigeren van de aftrek van voorbelasting. Let op. Deze uitspraak werkt niet rechtstreeks voor Nederland, omdat in onze wetgeving uitdrukkelijk is opgenomen dat op een factuur het volledige feitelijke vestigingsadres moet worden vermeld. Vermeld dus bij de adresgegevens op een factuur altijd het vestigingsadres van zowel de leverancier als de afnemer.

Als een factuur niet aan de factuureisen voldoet, kan de aftrek van voorbelasting door de fiscus worden geweigerd. Als het echter slechts om een klein gebrek gaat, is dit niet direct fataal voor de vooraftrek.

Bron: Tips & Advies Belastingen