Minder ondernemingsrisico door te werken met voorschotten

Minder ondernemingsrisico door te werken met voorschotten

Vroeg of laat krijgt ieder bedrijf te maken met klanten die niet of veel te laat betalen. Door gedeeltelijke vooruitbetaling of een voorschot te vragen, kunt u uw risico een stuk kleiner maken. Waar moet u rekening mee houden?

Financiële risico’s verminderen. Als ondernemer weet u waarschijnlijk wel dat er een reëel risico is dat uw klanten niet (op tijd) betalen. Als u veel of grote wanbetalers heeft, kunt u zelf ook achterlopen met betalen. In sommige gevallen kunt u zulke risico’s voorkomen of beperken door een vooruitbetaling of voorschot te vragen. 

Wel of niet een voorschot vragen?

Niet voor alle situaties. U vraagt natuurlijk niet bij elke opdracht een vooruitbetaling of een voorschot. Het is niet in alle branches gebruikelijk en u wilt uw klanten niet afschrikken. Uw klant kan zijn bedenkingen hebben, want als u onverhoopt failliet gaat, is de kans groot dat uw klant zijn geld kwijt is. 

Wanneer vraagt u om vooruitbetaling?

Check de klant. Controleer indien mogelijk bij nieuwe klanten de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en de financiële positie. Twijfelt u of uw klant een ‘schone’ reputatie heeft, vraag dan om geheel of gedeeltelijk vooraf te betalen. 

Beperk uw voorfinanciering. Dit is vooral belangrijk als u zelf veel kosten maakt om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen. U voorkomt met een voorschot dat u zelf te veel voorfinanciert. 

Ook voor bestaande klanten. Ook bij bestaande klanten die ‘slecht van betalen’ zijn, kunt u bij nieuwe opdrachten of orders vragen om een voorschot of vooruitbetaling. 

Plan. Bedenk vooraf wat u doet ingeval een klant vooruitbetaling weigert. Laat u uw (nieuwe) klant dan lopen of wilt u zelf toch het risico lopen? 

Consumenten maximaal 50%. Consumenten mag u niet verplichten om het volledige bedrag vooruit te betalen. U mag consumenten slechts verplichten om maximaal 50% van het totaalbedrag vooruit te betalen. Tip. Als een consument instemt met volledige vooruitbetaling, mag het wel. 

Voorschot wordt niet betaald

Niet afwachten. Als u een voorschot of (gedeeltelijke) vooruitbetaling heeft bedongen en deze blijft uit, is het zaak om meteen te reageren. Doe dit schriftelijk, liefst bij aangetekend schrijven. Stel uw klant een redelijke termijn om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 

En anders … Geef aan dat u (verdere) leveringen of diensten opschort totdat u het afgesproken voorschot heeft ontvangen. Vermeld hierbij dat u geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt die ontstaat door het opschorten van uw leveringen of diensten. 

Verdere stappen

Alsnog betalen of ontbinden. Als uw klant ook na het verstrijken van de door u gestelde termijn zijn voorschot niet voldoet, moet u zich beraden over verdere maatregelen. U moet een keuze maken tussen het vorderen van nakoming (indien nodig bij de rechter) of ontbinding van de overeenkomst. Tip. Zorg dat u uw dossier in orde heeft, bewaar correspondentie (ook eventuele e-mails) en maak notities van telefoongesprekken. 

Rente en schadevergoeding. Zowel in het geval dat u nakoming eist als in het geval u de overeenkomst ontbindt, kunt u rente en schadevergoeding eisen. Tip. Ontbinden van een overeenkomst kan zowel door een buitengerechtelijke verklaring als door een procedure bij de rechter. 

Door te werken met voorschotten of vooruitbetaling beperkt u het risico dat u als ondernemer loopt. Vooral bij nieuwe klanten of bij slecht betalende, bestaande klanten is een voorschot vragen vaak een goed idee. Noteer en bewaar wel de gemaakte afspraken, ook die u per e-mail afhandelt.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.