Minimumloon

Wettelijk minimumloon per 01.01.2023

Zoals al een paar keer in het nieuws was, stijgt het wettelijk minimumloon per 2023. De kogel is nu door de kerk. Waar moet u inzake loonkosten rekening mee houden?

Het kabinet wil werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. Zeker nu de inflatie uitzonderlijk hoog is, is een verhoging van het wettelijk minimumloon van belang voor de koopkracht van werknemers.

Extra verhoging 01.01.2023. Daarom wordt het wettelijk minimumloon (WML) op 1 januari 2023 voor het eerst sinds de invoering van het WML in 1969, extra verhoogd. De extra verhoging per 1 januari 2023 bedraagt 8,05%. In het coalitieakkoord was aangekondigd dat de extra verhoging in drie jaarlijkse stappen zou gebeuren met in totaal 7,5% per 2025. De totale extra verhoging van in totaal 7,5% wordt hierbij al per 1 januari 2023 doorgevoerd en verder verhoogd naar 8,05%. 

Plus reguliere verhoging? De extra verhoging van 8,05% per 1 januari 2023 staat los van de reguliere halfjaarlijkse indexatie van het WML met de gemiddelde contractloonontwikkeling. Inclusief de reguliere halfjaarlijkse indexatie op basis van de contractloonstijging stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 in totaal met 10,15%. Dit komt neer op € 12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Alle aan het minimumloon gekoppelde sociale uitkeringen, zoals AOW, bijstand en Wajong, gaan hierdoor ook omhoog. 

Wettelijk minimumuurloon 2024. Het eerder ingediende initiatiefwetsvoorstel voor een wettelijk minimumuurloon is door het kabinet omarmd in het coalitieakkoord en recentelijk in de Tweede Kamer aangenomen. Daardoor wordt 1 januari 2024 ook het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Omdat het minimumloon momenteel maandelijks wordt vastgesteld, heeft een minimumloonverdiener die 38 of 40 uur per week werkt, een lager minimumuurloon dan een minimumloonverdiener die 36 uur per week werkt. Door de introductie van een wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 ontvangen alle minimumloonverdieners per uur hetzelfde brutoloon, waardoor meer uren werken altijd leidt tot een hoger inkomen. 

Het WML stijgt per 01.01.2023, inclusief de halfjaarlijkse verhoging, met in totaal 10,15%. Budgetteer deze forse stijging aan loonkosten in 2023 dus tijdig!

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.