Ook een kerstpakket voor de freelancer

Ook een kerstpakket voor de freelancer

Flexibele schil. Het einde van het jaar nadert en u bent bezig met het bestellen van de kerstpakketten. Na een drukke periode wilt u uw werknemers belonen voor hun inzet en trouw. Uiteraard wilt u die twee zzp’ers die al een hele tijd als flexibele schil meedraaien, niet buiten de boot laten vallen. Zij krijgen ook gewoon een mooi pakket voor hun goede werk. Maar hoe moet u hier fiscaal mee omgaan? 

Eindheffing. De zzp’ers/freelancers die bij u werken, zijn niet bij u in dienst als uw werknemers. Daarom valt een kerstpakket voor hen niet onder de werkkostenregeling, maar onder een speciale eindheffingsregeling. Het is gebruikelijk dat u als verstrekker van het geschenk deze eindheffing voor uw rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing over een kerstpakket is de waarde hiervan van belang. U betaalt 45% eindheffing als de waarde van het pakket niet meer bedraagt dan € 136 (inclusief btw). U betaalt bij pakketten van meer dan € 136 over de hele waarde 75% eindheffing. U moet de ontvanger van het kerstpakket meedelen dat u de eindheffing toepast. Verder moet u vastleggen wie de ontvanger van het pakket is. Doordat u reeds de eindheffing heeft voldaan, hoeft uw freelancer de waarde hiervan niet meer te verantwoorden in zijn aangifte inkomstenbelasting. 

U betaalt 45% eindheffing als de waarde van het kerstpakket voor uw freelancer minder is dan € 136 (inclusief btw). Bij duurdere pakketten moet u 75% eindheffing afdragen.

 

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.