Tot 01.01.2022 nog aftrek studiekosten

Tot 01.01.2022 nog aftrek studiekosten

Wellicht vernam u uit het nieuws dat de uitgaven voor scholing en studie vanaf 01.01.2022 geschrapt worden. Wat komt er als alternatief? Dit geldt ook voor de dga!

Vanaf 2022. Per 1 januari 2022 wordt de persoonsgebonden fiscale aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven afgeschaft. Tip. Dit geldt niet voor de scholingskosten die u ten laste van de winst kunt brengen. 

STAP-budget € 1.000 per persoon per jaar. In plaats van de fiscale aftrek komt de subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid die wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Tip. Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 digitaal via een portaal van het UWV worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin scholingsactiviteiten, die in aanmerking komen voor subsidiëring, worden opgenomen. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar. Met deze subsidie kan men een opleiding, training of cursus volgen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Het eerste jaar is er ruim € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor het STAP-budget. Naar verwachting kunnen 200.000 tot 300.000 personen met het STAP-budget een scholingsactiviteit volgen. Let op. Wordt de scholing niet afgerond, dan kan de subsidie worden teruggevorderd. Het STAP-budget is voor iedereen die: 

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd is;
  • in loondienst is, ondernemer is of momenteel geen werk heeft;
  • EU-burger is en in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd is geweest (bijv. de AOW, ANW, WLZ);
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering ontvangt (met uitzondering van het levenlanglerenkrediet);
  • een scholingsactiviteit volgt van een erkende STAP-aanbieder.

Vakkennis op peil houden, blijft (zakelijk) aftrekbaar! Kosten om uw vakkennis op peil te houden, blijven zakelijk aftrekbaar van de winst. Kosten ter uitbreiding van vakkennis mag u niet van uw winst aftrekken. 

Studiekosten 2021. Aftrekbare studiekosten, zoals lesgeld, cursusgeld, bepaalde examengelden en verplichte leer- en beschermingsmiddelen die u betaalt in 2021 en die u maakt voor het uitbreiden van uw vakkennis, mag u nog aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. 

Per 01.01.2022 vervangt het STAP-budget (maximaal € 1.000 per persoon per jaar) de fiscale aftrek van studiekosten voor ondernemers, meewerkenden, dga’s en werknemers.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.