Uw partner op de loonlijst van de BV

Uw partner op de loonlijst van de BV

Als uw partner werkzaamheden voor uw BV verricht, kan het fiscaal voordelig zijn om hem op de loonlijst van uw BV te zetten. Wat zijn dan de voordelen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Let ook op de nadelen.

Meewerkende partner
Werkzaamheden. Als uw partner werkzaamheden verricht voor uw BV, mag hij uiteraard beloond worden voor de werkzaamheden. U kunt uw partner dan ook op de loonlijst zetten. Waar moet u dan op letten?
Gezagsverhouding. Als u uw partner op de loonlijst zet, dan zal de Belastingdienst veelal onderzoeken of er ook daadwerkelijk sprake is van een dienstbetrekking. Een van de voorwaarden voor een dienstbetrekking is dat er tussen de werknemer en de werkgever een gezagsverhouding bestaat. Hiervan is onder andere sprake als u het recht heeft om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat uw partner voor de BV moet verrichten. In veel gevallen zal er echter tussen u en uw partner geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Uw partner heeft dan een zogeheten ‘fictieve dienstbetrekking’.
Werknemersverzekeringen. Ontbreekt de gezagsverhouding en daarmee de ondergeschiktheid, dan is er geen verzekeringsplicht en hoeft uw BV geen premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA, ZW) te betalen. Werkt uw partner echter onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als het overige personeel van uw BV, dan is hij wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
Recente rechtspraak. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, 30.01.2018 (CRVB:2018:259) , blijkt dat er eerder een dienstbetrekking voor de meewerkende partner wordt aangenomen dan voorheen het geval was.
Op http://tipsenadvies-belastingen.nl/download
Model ‘Arbeidscontract voor onbepaalde tijd’ (BT 23.03.07)

Voordelen
Belastingvoordeel. Als u uw partner op de loonlijst zet, kan dit de volgende voordelen opleveren:

  • De BV kan de beloning in mindering brengen op het resultaat. Als uw partner geen of weinig andere betaalde werkzaamheden heeft, betaalt hij veel minder belasting over het loon dan u.
  • Uw partner heeft recht op de arbeidskorting. In 2018 levert een salaris van ongeveer € 1.700,- per maand de maximale arbeidskorting op.

Extra toeslag. Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan heeft u mogelijk ook recht op de kinderopvangtoeslag, nu zowel u als uw partner ‘werken’.

Extra korting. Bovendien heeft u wellicht recht op de zogeheten ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’. U moet dan wel een kind hebben dat jonger is dan 12 jaar.

Nadelen
Gebruikelijk loon. Het salaris dat uw partner verdient, moet zakelijk zijn. Een bovenmatig salaris voor uw partner kan als verkapt dividend worden aangemerkt. Daarnaast geldt voor uw partner ook de gebruikelijkloonregeling. Als uw BV aan uw partner een salaris van minder dan € 45.000,- (2018) toekent, moet u aannemelijk maken dat het loon van een soortgelijke dienstbetrekking ook lager is.

Echtscheiding. Het in dienst nemen van uw partner levert niet alleen maar voordelen op. Bij een eventuele echtscheiding zal uw BV uw voormalige partner waarschijnlijk ontslaan. De BV zal dan een transitievergoeding aan uw ex-partner moeten toekennen.

Door uw partner op de loonlijst van uw BV te zetten, kunt u een belastingvoordeel behalen en heeft u mogelijk recht op de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zorg er wel voor dat de beloning voor uw partner zakelijk is.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen – Jaargang 23 – Nummer 03 – 07/03/2018