Voorlopige aanslag IB 2024 controleren

Misschien heeft u ze intussen weer ontvangen: de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2024. Wat is er belangrijk?

Wellicht heeft u de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2024 weer op de deurmat zien vallen. Het te betalen of te ontvangen bedrag van de VA is een schatting die is gebaseerd op uw gegevens (zoals inkomsten, uitgaven en vermogen) uit de meest recente aangifte of uit de door u gewijzigde voorlopige aanslag 2023. 

Te hoog of te laag. Omdat de VA dus gebaseerd is op oudere gegevens, kan het zijn dat de VA te hoog of te laag is vastgesteld. Zo kan uw situatie in 2024 namelijk veranderen of veranderd zijn, waardoor u meer of minder aftrekposten heeft, bijv. omdat: 

  • de rente op uw hypotheek is veranderd;
  • u uw hypotheek heeft overgesloten of gaat oversluiten;
  • u start of stopt met ondernemen;
  • u gaat trouwen, samenleven of uit elkaar gaat;
  • u een huis heeft gekocht of verkocht.

Winst 2024. Ook kan het zijn dat u nu al weet dat u in 2024 veel meer of minder winst gaat maken dan dat op de voorlopige aanslag 2024 staat. Tip.  Om ervoor te zorgen dat u het juiste bedrag betaalt of ontvangt, is het dus zaak dat u de VA goed controleert. Hiermee voorkomt u dat u straks bij of terug moet betalen. 

Wijzigen of aanvragen. U kunt de VA zelf wijzigen via MijnBelastingdienst. Via Inkomstenbelasting kunt u bij Belastingjaar 2024 een VA aanvragen of wijzigen. U heeft hiervoor de meest recente gegevens nodig. 

De Checklist bij wijzigen voorlopige aanslag 2024 vindt u op https://www.tipsenadvies.nl , Download Zone, jaargang 31, nr. 1. 

Belastingrente. Is uw VA te laag vastgesteld of heeft u geen VA ontvangen, dan kan dat tot gevolg hebben dat u over de (bij)betaling 7,5% belastingrente moet betalen. U bent geen belastingrente verschuldigd als u: 

  • voor 1 mei volgend op het belastingjaar aangifte doet en de Belastingdienst de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt; of
  • voor 1 mei volgend op het belastingjaar een VA aanvraagt of wijzigt en de Belastingdienst u een VA oplegt, zoals u heeft gevraagd.

Om ervoor te zorgen dat u het juiste bedrag betaalt of ontvangt, is het zaak dat u de VA 2024 goed controleert.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.