Zelfstandigenaftrek

Hoe ziet de toekomst van de zelfstandigenaftrek eruit?

Voor u als IB-ondernemer (eenmanszaak, Vof) is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Deze zorgt er namelijk niet alleen voor dat u minder inkomstenbelasting betaalt over uw winst, maar ook dat u een grotere aanspraak kunt maken op toeslagen.

Urencriterium

Het financiële voordeel van de zelfstandigenaftrek staat buiten kijf. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. De voornaamste hiervan is dat u op jaarbasis minimaal 1.225 uur besteedt aan uw onderneming, het zogenaamde ‘urencriterium’. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.310.

Starter. Wanneer u een startende ondernemer bent, kunt u aanspraak maken op een additionele aftrek, de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123. U wordt voor deze regeling als starter aangemerkt wanneer u maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast in de afgelopen vijf jaar. 

Aftrek wel beperkt. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn beperkt aftrekbaar. Hiervoor geldt namelijk dat de aftrek tegen een maximaal tarief van 40% plaatsvindt. Volgend jaar (2023) zal dit tarief gelijk zijn aan de laagste belastingschijf, ongeveer 37%. 

Afbouw. De zelfstandigen- en startersaftrek worden door het kabinet gezien als verstorende elementen op de arbeidsmarkt. Het zorgt er namelijk voor dat zzp’ers onder aan de streep meer overhouden dan werknemers. Dit is de voornaamste reden dat er besloten is om de zelfstandigenaftrek af te bouwen. 

Stappen. Oorspronkelijk was het plan om de zelfstandigenaftrek in stappen af te bouwen tot een bedrag van € 3.240 in 2036. Echter, tijdens Prinsjesdag 2022 is bekendgemaakt dat deze afbouw veel sneller en veel verder zal plaatsvinden. In vijf stappen zal de zelfstandigenaftrek worden verlaagd om uiteindelijk uit te komen op slechts € 900 in 2027. In de hiernavolgende tabel ziet u dit verloop. 

JaarZelfstandigenaftrek
2022€ 6.310
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€    900

Afschaffing. In feite zou men kunnen zeggen dat de zelfstandigenaftrek in vijf jaar wordt afgeschaft. De startersaftrek blijft gelukkig wel op niveau. Deze aftrek wordt gewoon gehandhaafd net zoals de MKB-winstvrijstelling. 

Rechtsvorm

U heeft natuurlijk geen invloed op deze besluiten. Wel zou u kunnen overwegen of een eenmanszaak of Vof voor u nog de beste rechtsvorm is. Het is namelijk zo dat niet alleen de zelfstandigenaftrek sterk wordt versoberd, maar ook de fiscale oudedagsreserve (pensioen reserveren binnen uw eigen onderneming) wordt per 2023 afgeschaft. Dit roept de vraag op of u niet beter kunt ondernemen middels een BV.

Overleg. Het antwoord op deze vraag is altijd sterk afhankelijk van uw feitelijke situatie. Het nieuws tijdens Prinsjesdag 2022 voor de BV-ondernemer was ook niet positief. Zo wordt het vennootschapsbelastingtarief verhoogd en ook het tarief in box 2 (dividend), maar wellicht is dit voor u minder nadelig. Overleg met uw adviseur of het wijzigen van uw rechtsvorm voor u aantrekkelijk kan zijn. 

Wanneer u als startende ondernemer wordt aangemerkt, kunt u de komende jaren nog profiteren van een redelijke aftrek (combinatie zelfstandigenaftrek en startersaftrek). Op termijn daalt deze nagenoeg naar nihil en is heroverweging van uw rechtsvorm aan te raden.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.