Zwangerschapsverlof

Wat regelen als er een kindje bij een werknemer op komst is?

Mooi nieuws, een medewerker die in blijde verwachting is. Wel dienen er een aantal zaken op- en aangepakt te worden, het werk gaat immers gewoon door. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Waar heeft de medewerker recht op?

Meteen steekt dit de kop op … Werkgevers zijn verplicht om binnen twee weken na de zwangerschapsaankondiging de zwangere medewerker te wijzen op de regels en rechten. Afhankelijk van type bedrijf zijn er bijv. restricties in het gebruik van chemische stoffen, mag de medewerker niet worden blootgesteld aan trillingen en harde geluiden en zijn er beperkingen in (zwaar) tillen en veel bukken. Let op.  Zwangeren hebben tijdens hun zwangerschap recht op extra pauzes (maximaal 1/8 deel van de dagelijkse werktijd) en er moet sprake zijn van regelmatige werktijden en rusttijden, zij hoeven geen nachtdiensten te draaien en mogen overwerk altijd weigeren. 

Wazo

Volgens de Wet arbeid en zorg (Wazo) hebben zwangere werknemers recht op in totaal 16 weken verlof dat als volgt is opgebouwd:

  • zwangerschapsverlof: dit verlof duurt minimaal vier weken en begint vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • bevallingsverlof: dit verlof duurt minimaal tien weken en begint op de dag na de bevalling, ook als de baby later wordt geboren.

Zwangerschapsuitkering. Tijdens deze verloven hebben werknemers recht op een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering wordt betaald door het UWV en bedraagt meestal 100% van het dagloon. De uitgerekende datum van bevalling wordt vastgesteld aan de hand van een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige. Let op.  U bent verantwoordelijk voor het aanvragen van de uitkering en het ontvangen en vervolgens weer betalen van deze uitkering. Het aanvragen doet u via het werkgeversportaal van het UWV, minimaal twee tot vier weken voor ingang van het verlof. 

Ingaan bevallingsverlof

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en is tien aaneengesloten weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft bedragen. De periode waarin voor de bevalling langer is doorgewerkt, wordt bij het bevallingsverlof geteld. Als de uitgerekende bevallingsdatum samenvalt met de werkelijke datum van bevalling, is het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof zestien weken. Let op.  De medewerker is verplicht uiterlijk drie weken voor de dag dat zij haar zwangerschapsverlof opneemt, de ingangsdatum aan de werkgever te melden. Daarnaast moet zij haar bevalling doorgeven. Deze melding moet zij doen uiterlijk op de tweede dag volgend op die van de bevalling. 

Ziekte tijdens zwangerschap? In de eerste 24 weken van de zwangerschap krijgt de medewerker een volledige ziektewetuitkering bij ziekte. Dit geldt wanneer de ziekte te maken heeft met de zwangerschap, maar ook wanneer deze daar los van staat. Gaat er helaas iets mis in deze eerste 24 weken en is het gevolg daarvan een miskraam of stilgeboorte, dan gaat de medewerker de ziektewet in. Let op.  Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof mag u het dienstverband niet beëindigen vanwege zwangerschap of bevalling. Medewerkers hebben het recht om na het verlof terug te keren naar hun oude functie. 

Geboorteverlof partner? De medewerker van wie de partner pas bevallen is, heeft recht op geboorteverlof en deze bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week. Deze verlofdagen kunnen naar eigen inzicht opgenomen worden, maar wel binnen vier weken na de geboorte. Het salaris wordt gedurende dit verlof volledig doorbetaald. 

Er dienen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof zaken geregeld te worden. Tijdens deze verloven hebben werknemers bijv. recht op een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering wordt betaald door het UWV en bedraagt meestal 100% van het dagloon. U moet deze als werkgever aanvragen bij het UWV.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.