Tag dga

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder in 2024

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) bedraagt in 2024 € 56.000. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2023 toen het gebruikelijk loon € 51.000 bedroeg. Gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in…

Gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon dga voor 2023 verhoogd met € 3.000 Als dga van uw BV bent u verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw BV op te nemen. Daar is per 2023 het nodige aan veranderd. Hoe speelt u hier het beste op in…