Tag TVL

Belasting

Als terugbetalen van de corona- en belastingschulden (even) niet lukt … Per 1 oktober 2022 moeten ondernemingen hun coronabelastingschulden terugbetalen. Daarnaast zijn er ook veel ondernemingen die een belastingschuld of te veel ontvangen NOW of TVL moeten terugbetalen. Wat te doen als…