Nieuws

Sluiting ondernemersportaal

Sluiting ondernemersportaal fiscus per 1 juli 2024, stap tijdig over Per 1 juli 2024 sluit het ondernemersportaal van de Belastingdienst definitief. Wat moet u weten? Wat speelt er? Vanaf 1 juli 2024 wordt voor ondernemers het oude portaal van de Belastingdienst definitief gesloten.…

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder in 2024

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) bedraagt in 2024 € 56.000. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2023 toen het gebruikelijk loon € 51.000 bedroeg. Gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in…

Voorlopige aanslag IB 2024 controleren

Misschien heeft u ze intussen weer ontvangen: de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2024. Wat is er belangrijk? Wellicht heeft u de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2024 weer op de deurmat zien vallen. Het te betalen of…